Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи може секретар сільської ради очолювати комісію з встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю I чи II групи та особами, які потребують постійного догляду відповідно до розпорядження голови?

Законодавством не встановлені чіткі вимоги до формування складу комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560 (Порядок – 560), визначається лише рекомендований склад відповідної комісії (абз. шостий п. 61 Порядку), куди можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше п’яти осіб.

Відповідно, питання визначення голови комісії – це виключне питання органу місцевого самоврядування, який утворює таку комісію.

Процес розроблення та прийняття Програми приватизації комунального майна, чи являється вона регуляторним актом?

Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» не передбачає розроблення Програми приватизації комунального майна як окремого документу чи регуляторного акту. Зокрема його РОЗДІЛОМ ІІ "Порядок і способи приватизації" визначено порядок приватизації.

Уланівська сільська рада Хмільницького району Вінницької області Який механізм малої приватизації ліквідованих закладів освіти?
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості» № 1839 від 02.11.2021 року, де зазначено, що майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих державних, комунальних закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких зупинена, не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу, щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної (комунальної) власності на таке майно.
Волинська область, виконавчий комітет Ковельської міської ради: Просимо надати роз'яснення щодо можливості надання керівником самостійного структурного підрозділу (окрема юридична особа) відпустки працівникам даного структурного підрозділу, якщо така норма буде прописана у внутрішніх нормативних актах як то регламент виконавчого комітету чи розпорядження міського голови.

Якщо міською радою створено структурний підрозділ як окремий виконавчий орган ради зі статусом юридичної особи, то відповідно можливий варіант, що керівник такого органу може надавати відпустку працівникам цього органу.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Зокрема, однією з особливостей трудових відносин в органах місцевого самоврядування є спеціальний порядок прийняття на службу та проходження служби. При цьому порядок надання відпусток регулюється загальним законодавством про працю.
У даному випадку структурний підрозділ є роботодавцем у розумінні законодавства, оскільки є окремою юридичною особою з власним бюджетом, повноваженнями, керівником тощо. Трудове законодавство визначає, що роботодавцем може бути або власник або уповноважений ним орган. У випадку зі структурним підрозділом він є уповноваженим органом, а власником, відповідно, міська рада. При цьому міська рада як власник, затверджуючи положення про відповідний виконавчий орган, визначає йому перелік повноважень (частини перша та четверта статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Саме у положенні про структурний підрозділ має бути визначено, що у ньому ведеться кадрова робота по підрозділу, а керівник здійснює управління персоналом, зокрема, видає накази  про надання відпусток. Наділяючи керівника структурного підрозділу такими повноваженнями варто враховувати,що організація обліку відпусток працівників такого структурного підрозділу покладається або на власника,  або на сам структурний підрозділ (частина дванадцята статті 10 Закону України «Про відпустки»).
Скажіть, будь ласка, коли начальник відділу освіти має право працювати вчителем в школі? В робочий час чи у вільний від основної роботи час?

Посадова особа органу місцевого самоврядування може займатися викладацькою діяльністю виключно у вільний від основної роботи час. Відсутність на робочому місці може бути розцінене як неявка, невихід на роботу без поважної причини.

Разом з тим звертаємо Вашу увагу, що 8 липня Парламент прийняв ЗУ «Про внесення змін до Закону Україні» «Про запобігання корупції» «Щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» (законопроект за № 7280).

Законом визначено, що на період дії воєнного стану державним службовцям (крім державних службовців категорії ""А"") та посадовим особам ОМС (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої – третьої категорій) дозволено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, якщо такі особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою."

Добрий день. При створенні територіальної громади відбулася реорганізація. Заробітну плату, як роботодавець, працівникам платить міська рада. З 01.01.23 є необхідність перевести (перемістити) працівників міської ради на виконавчий комітет, тобто роботодавець, платник заробітної плати, буде виконком. Як юридично правильно сформувати рішення міськради?

При формуванні бюджету на 2023 рік необхідно додати виконавчий комітет в додаток з переліком головних розпорядників коштів. Після затвердження бюджету на сесії міськради, виконком буде мати право здійснювати оплату праці відповідним працівникам. 

Більше матеріалів щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування знаходиться в бібліотеці АМУ-  https://www.auc.org.ua/library?field_subject_tid=378&type=375 

 

 

Доброго дня! Шановні експерти підкажіть будь ласка, чи виникає у працівника обов'язок подачі декларації, якщо його 26 липня 2022 року прийняли на посаду посадової особи місцевого самоврядування (5 категорія посад) відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” із внесеними змінами згідно Закону України № 2259 — IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» на період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку основного працівника. Основний працівник вирішила перервати відпустку по догляду за дитиною та достроково вийти на роботу 03.10.2022р. Працівника тимчасово прийнятого 26.07.2022 звільняємо відповідно до п.2 ст36 КЗпП України 02.10.2022р. Чи має він подавати декларацію і якщо так, то в які терміни.

Декларація при звільненні, якщо звільнення відбулось під час дії воєнного стану, подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.
Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.
Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду (абз. 2 п.п. 2 п. 2 розд. ІІ Порядку № 449/21).
Доброго дня, Вас турбує управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради з приводу приватизації комунального майна. Законом №2468-ІХ від 28.07.2022, було доповнено п.7, яким на період дії правового реживу воєнного стану, заборонено проведення приватизації об’єктів, розташованих на територіях у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. На сьогодні, таких документ відсутній. Наявний лише наказ Мінреінтеграції від 27.07.2022 №169, але це не документ КМУ. Як бути?
Відповідь
Постановою КМУ №952 від 23.08.2022 року, а саме ст. 2 (констатуючої частини) визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування не проводиться приватизація об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Тобто, Наказ Мінереінтеграції є поки основним документом, який визначає зони бойових дій та наближені території.
Бучанська міська рада Київської області 1. Чи застосовується норма статті 124-1 Земельного кодексу України, яку доповнено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж» від 15.07.2021 №1657-ІХ (далі Закон №1657), до всіх видів земельного сервітуту зазначених у статті 99 ЗКУ, а особливо: «..в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм).»? 2. Чи дана норма статті 124-1 ЗКУ стосується виключно спрощеної процедури приєднання до електричних мереж, бо на виконання підп.3 п.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №1657 постановою КМУ від 26.01.2022 за №49 прийнято «Про затвердження Типової форми договору про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії», типова форма договору про встановлення земельного сервітуту стосується виключно розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії?
Норми Земельного кодексу України конкретизують положення Конституції України щодо регулювання земельних відносин, визначають основний зміст практично всіх інститутів земельного права.
Статтею 124-1 ЗКУ визначено загальний порядок встановлення земельних сервітутів на землях державної та комунальної власності. Тобто, застосовується дана норма до всіх видів земельних сервітутів, визначених ст. 99 ЗКУ.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 12 ЗКУ до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу.
Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» питання регулювання земельних відносин вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. (Далі - Закон № 280).
Необхідно відмітити, що в чинному законодавстві спеціальних норм, які б встановлювали форму договору про встановлення земельного сервітуту та перелік істотних умов договору, немає (окрім постанови КМУ №49 від 26.01.2022).
Тобто, застосовувати типову форму договору, затверджену постановою КМУ №49 від 26.01.2022, можливо виключно для розміщення об’єктів енергетики та передачі електричної енергії.
Для решти випадків типові форми не затверджувались Урядом.
Разом з тим, нагадуємо, що відповідно до статті 59 Закону №280 ради в межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти у формі рішень. Також, територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження (стаття 71).
Відповідно до статті 73 цього ж Закону №280 акти ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.  Тобто, Бучанська міська рада має право затверджувати власні типові документи, що будуть застосовуватись при регулюванні земельних відносин на її території.
Чорноморська міська рада 1. Чи можуть виконавчі органи Чорноморської міської ради користуватись Методикою розрахунку орендної плати за майно, що перебуває в комунальній власності Чорноморської територіальної громади, яка була затверджена ще рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 29.12.2011 року №961, який не є представницьким органом місцевого самоврядування? 2. Якщо Типовим договором оренди нерухомого майна, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 29.12.2011 року №962, передбачено, що розмір орендної плати підлягає перерахунку у разі зміни чинного законодавства та зміни Методики розрахунку орендної плати за майно – чи необхідно в такому випадку вносити зміни до чинних договорів оренди, які укладались до набрання чинності Закону №157, та якою при цьому Методикою необхідно керуватись: старою, затвердженою рішенням виконкому від 29.12.2011 року №961 або новою, новою, затвердженою постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року? 3. Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив власну Методику розрахунку орендної плати – чи може розмір орендної плати в нових договорах оренди бути менше, ніж вказаний в Методиці, затвердженої постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року? 4. Чи обов’язково користуватись Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року? 5. Якщо об’єкт комунального майна передається на аукціоні, чи може оренда плата бути менша, ніж ставки для договорів оренди державного майна, затвердженої постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року?
Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Орендні відносини комунального майна регулюються Законом України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року (далі - Закон №157), Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020 року, Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою КМУ №630 від 28.04.2021 та іншими законодавчими актами.
Відповідно до Закону №157 орендна плата визначається за результатами аукціону. У разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального майна.
У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України.
 
Ураховуючи вище викладене, Асоціація роз’яснює за Вашими питаннями:
1. Чи можуть виконавчі органи Чорноморської міської ради користуватись Методикою розрахунку орендної плати за майно, що перебуває в комунальній власності Чорноморської  територіальної громади, яка була затверджена ще рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 29.12.2011 року №961, який не є представницьким органом місцевого самоврядування?
Ні. Не можуть. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997 року представницький орган місцевого самоврядування – це виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.
 
2. Якщо Типовим договором оренди нерухомого майна, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 29.12.2011 року №962, передбачено, що розмір орендної плати підлягає перерахунку у разі зміни чинного законодавства та зміни Методики розрахунку орендної плати за майно – чи необхідно в такому випадку вносити зміни до чинних договорів оренди, які укладались до набрання чинності Закону №157, та якою при цьому Методикою необхідно керуватись: старою, затвердженою рішенням виконкому від 29.12.2011 року №961 або новою, новою, затвердженою постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року?
Пунктом 2 Перехідних положень Закону №157 зазначено, що договори оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.
Типовий договір оренди нерухомого майна та Методика розрахунку орендної плати, що були затверджені рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради, втратили свою чинність з прийняттям Закону №157 (це не повноваження виконавчого комітету).
У разі відсутності прийнятого нового рішення представницького органу, Чорноморській міській раді потрібно користуватись нормами постанови Кабінету Міністрів України №630 від 28.04.2021 року.
 
3. Якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив власну Методику розрахунку орендної плати – чи може розмір орендної плати в нових договорах оренди бути менше, ніж вказаний в Методиці, затвердженої постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року?
  Так. Пунктом 2 Перехідних положень Закону №157 зазначено, що договори оренди державного та комунального майна, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.
 
4. Чи обов’язково користуватись Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року?
Так, якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив власну Методику розрахунку орендної плати щодо комунального майна.
 
5. Якщо об’єкт комунального майна передається на аукціоні, чи може оренда плата бути менша, ніж ставки для договорів оренди державного майна, затвердженої постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року?
Так, на думку Асоціації, може. Методика розрахунку орендної плати за державне майно, затверджена постановою КМУ №630 від 28.04.2021 року орієнтована на визначення орендної плати за договорами, що укладаються (продовжуються) без аукціону. Тому, порядок визначення орендної плати майна (як нерухомого, так й іншого окремого індивідуально визначеного майна) у разі аукціону тут не слід шукати. Нагадаємо, що при передачі майна в оренду на аукціоні спочатку в оголошенні про передачу майна в оренду зазначається стартова орендна плата (п. 55 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №483 від 03.06.2020 року).
Потім за результатами аукціону визначається орендна плата і фіксується в договорі оренди (інформація про орендну плату розміщена в п. 9 розд. І «Змінювані умови договору» Примірного договору) без ПДВ. Але це не означає, що орендна плата буде платитися саме в такому розмірі до кінця дії договору. Асоціація звертає увагу, що не слід забувати про ще одну вимогу у Законі №157 — індексацію орендної плати.
Індексація Згідно з ч. 3 ст. 17 Закону №157 орендна плата підлягає коригуванню на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати.
Отже, представницькі органами місцевого самоврядування мають право самостійно приймати власні Методики розрахунку орендної плати щодо комунального майна та відповідно визначати ставки договорів оренди до такого майна.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)